• Tvorba bodových polí |
  • Zaměření zájmového území |
  • Zjišťování průběhu hranic |
  • Rozbor současného stavu |
  • Studie odtokových poměrů |
  • Vyhotovení nároků a návrhu |
  • Plán společných zařízení |
  • Tvorba digitálních katastrálních map