• Zaměření podkladů pro projekt |
  • Vytyčování staveb |
  • Dokumentace skutečného provedení staveb |
  • Zaměření stavebních objektů